تهران - دانشگاه علم و صنعت ۷۷۲۴۰۶۶۳

لیست دوره های آموزشی

لذت بردن از چاپ سه بعدی- ویژه دبیران: همراه با گواهی ضمن خدمت

برنامه لذت بردن از چاپ سه بعدی: پژوهسشرای ابن سینا

برنامه لذت بردن از چاپ سه بعدی: پژوهسشرای ابن سینا

اطلاعات تماس